Udredning og Behandling

Velkommen til Børne- og UngdomsPsykiatri i Helsingør

7

Hjælp dit barn til bedre trivsel

BUP Helsingør er en lille privat klinik i Helsingør som modtager børn og unge med forskellige udfordringer.

Klinikken tilbyder udredning og behandling af børne- og ungdompsykiatriske tilstande.

Formålet med en udredning er at vurdere om barnet eller den unge har særlige vanskeligheder og deraf behov, der kræver både støtte og behandling.

Målet med udredningen er at skabe den bedste forståelse af barnets og den unges vanskeligheder og derefter at kunne anbefale de mest optimale betingelser for udvikling og trivsel.

Udredningen er individuelt tilpasset med udgangspunkt i barnets og den unges tilstand og trivsel. Samtale og udredning er i dialog med barnet/den unge og forældrene.

Et hyggeligt hjørne hos en psykiater i Nordsjælland, der hjælper med udredning af børn og unge.
N

Klinikken udreder angst, depression, OCD og belastningsreaktioner samt de neuropsykiatriske sygdomme som ADHD/ADD og autismespektrumforstyrrelse.

N

Klinikken tilbyder samtaler, psykoedukation, rådgivning samt medicinsk behandling.

N

Klinikken har desuden en særlig kompetence ift. graviditet, tilknytning og forældreskab.

N

Klinikkens arbejde understøttes af de gældende kliniske retningslinjer i GDPR.

Børne- og ungepsykiater Anne Birgitte Ulbæk

Mød børne- og ungdomspsykiateren – Kort om Anne Ulbæk

Mit lægeliv startede i 1996 ved Københavns Universitet, og jeg blev i 2010 speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri. Min karriere har været fokuseret på børn og unges trivsel og udvikling, med erfaring i forskellige aldersgrupper og voksenpsykiatrien.

Som privatpraktiserende børne – og ungdomspsykiater møder jeg børn og unge der ikke er i trivsel. Jeg prioriterer at forstå mennesket bag symptomerne og ser på familier, relationer og ressourcer. Min erfaring som ledende overlæge i et spædbørnsambulatorium har givet mig stor respekt for samarbejde omkring børn og familier for at fremme trivsel og udvikling.