Tavshedspligt og samtykke

Klinikken følger Sundhedslovens regler vedr. Tavshedspligt og Samtykke.

Herunder at klinikken behandler personoplysninger jf. gældende lovgivning.

Ved fælles forældremyndighed: hos børn og unge under 15 år skal begge forældre give skriftligt samtykke til at barnet/den unge påbegynder et forløb i klinikken

Ved separat forældremyndighed er det indehaveren af forældremyndigheden der vurderer omfanget hvad den forælder, der ikke har forældremyndighed, deltager i, ligesom det er indehaveren af forældremyndigheden, der er forpligtet til at orienterer om barnets/den unges forløb.

Der opfordres til at begge barnets/den unges forældre deltager og der startes ikke et forløb uden mindst 1 forælder deltager.