Behandling

Samtaler

Efter et udredningsforløb for f.eks. depression og angst/OCD kan der være brug for et kortere samtaleforløb. Rammen er psykodynamisk med elementer fra kognitiv terapi.

Psykoedukation

Efter et udredningsforløb for f.eks. ADHD eller autisme kan et psykoedukationsforløb være støttende for forståelsen af hvordan livet kan leves med en diagnose.

Medicinsk behandling

Ved depressions- og angsttilstande kan der tilbydes medicinsk behandling oftest i kombination med samtale/terapi. Ved ADHD tilbydes medicinsk behandling i kombination med psykosocial støtte.

Samtaler om forældreskab

Kommende forældre med psykiatrisk sårbarhed tilbydes samtale om det kommende forældreskab.

Når barnet er født – samtaler om barnets trivsel og udvikling og forældreskabet med psykisk sårbarhed.

Børne- og ungdomspsykiateren har en videosamtale via sin laptop i forbindelse med behandling af et ungt menneske med psykiske udfordringer.