Den indledende vurdering- den første samtale

Sådan foregår den første og indledende samtale

Formålet med den indledende vurdering er at både etablere kontakt og indhente en bred vifte af oplysninger vedrørende barnets/den unges udvikling, livsomstændigheder, udfordringer og ressourcer.

På baggrund af den indledende vurdering, vil det være muligt at vurdere behov for udredning og senere behandling.

Samtalen varer op til 2 timer. Inden samtalen afsluttes, har vi sammen lagt en plan for hvad der skal ske og hvordan forløbet kommer til at se ud.

Efterfølgende modtager I, pr. mail, en skriftlig undersøgelses -og behandlingsplan samt en kopi af den indledende vurdering.

Et hyggeligt samtalerum med behagelige farver og potteplanter og friske blomster